Икономическата група  „Никром “ е създадена през 1990 г.  и е 100 % частна. Групата  се състои от няколко дружества  със собствени заводи  специализирани в областта на мебелното производство и по специално от електрозаварени тръби,огънато слепени детайли от фурнир ,спедиция и транспорт. В компанията  работят  над 800 души. Над 80 % от продукцията на дружеството се  изнася в чужбина.